Karekodun Anatomisi

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM)  tarafından kabul edilen  GS1 standardına göre  ilaç kutularındaki 2D  Datamatrix barkodlarda (karekod) temel olarak 4 tane alan bulunur. Bunlar:

Barkod
Normal 13 rakamlı barkodun başına bir sıfır eklenerek 14 hanede tanımlanır .  ITS dilinde  GTIN olarak ta bilinir.

Seri No:
Maksimum  20 karakter.  Rakam veya harflerden oluşur. Boşluk , Türkçe karakter ve alfabetik harici karakter içeremez.

Son kullanma tarihi:
YYAAGG   (yıl ay gün)   formatında 6 rakam.
örn.   140531     31 Mayıs 2014  anlamında.
Gün hanesinde ayın son gününü   30 31 veya şubat için 28 , 29  kullanmak adet olmuştur.   Gün yerine  00  da kullanılabilir.  Böyle bir değer görürseniz ilgili ayın son gününü temsil eder. Yani  30 veya 31   ya da   28, 29  şubat için.

Parti No: (Lot no, Batch no , BN)
Tıpkı seri no kuralları geçerlidir. Max. 20 karakter içerir.

010869950412001121140788766511712123110K0016

Karekod aletiyle bir karekodu okuttuğumuzda yukarıdaki gibi uzun bir string çıkar. Şimdi bunu parçalayalım.
Tüm GS1 karekod stringleri  Barkod-SeriNo-SKT-LotNo   sırasına göre dizilir.  Çok az bir kısmı (sanovel in bazı partileri) Barkod-LotNo-SKT-Seri  diziliminde çıkmıştı.

Bu değerler önlerine tanımlayıcı sabit kodlar alırlar.. Buna göre:
Barkod -> 01
Seri no  ->  21
SKT   ->  17
Lot no -> 10        ile tanımlanır.

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki karekod stringini parçalarsak:

01 08699504120011 21 14078876651 17 121231 10 K0016
  GTIN   SERI   SKT   LOTNO

elde ederiz. Bizim eczacı olarak bilmemiz gereken bu kadar. Daha uzun parçalama algoritmalarını da ileride anlatırım.  Arasıra bir ilaç satılmış (10204 kodlu)  çıkabiliyor. Bunun durumunu öğrenmek için  İEGM sitesinde bir kontrol paneli yayınlanmıştır.  ITS şifrenizle bu siteye girerek  GTIN ve seri noyu yazarak  kim tarafından satıldığını öğrenmeniz mümkün.
http://itsmc.saglik.gov.tr/its_admin/index.php

Comments are closed.