Bildirimler

Bildirim webservislerinde mantık çok basittir.  Önce karşı tarafa gerekli bilgiler gönderilir. Servis tipine göre orada bunların gereği yapılarak bir cevap paketi geri gelir.  Biz de bu cevaba göre işlemi yönlendiririz.

Gönderilen bilgiler İts kullanıcı adı, şifre , Eczanemizin GLN kodu, ilaçların herbirinin karekodları , yerine göre karşı tarafın GLN kodu (mesela alım bildirimi ise karşı deponun GLN ) , tarih , hasta ve reçete no gibi bilgiler gereklidir. 

Gelen cevap Paketi daha da basittir. Gönderilen herbir karekoda karşılık bir cevap kodu.  Tüm servislerde 00000 kodu işlemin başarıyla gerçekleştiğini belirtir.
 Doğrulama yapıyorsak 00000  kodu ilgili ilacın its de kayıtlı , satılabilir ve hiç kimsenin üzerinde olmadığını belirtir.

Diğer servislerde ise 00000 işlemin başarıyla gerçekleştiği -mesela Alım bildiriminin başarılı olduğu- anlamındadır.    Kısaca 00000  kodunun yorumunu biz kendi kafamıza göre yapacağız.

Programda bildirim yapabilmek için ilaç tablosunda en az bir kayıt bulunmalıdır. Çok sayıda karekod da okutabilirsiniz tabii.

Yapacağımız bildirim tipine göre soldaki işlem tipi seçimini yaparız. Doğrulama haricindeki bildirimlerde bir de karşı taraf GLN gerektiğinden  Satıcı / Alıcı  seçimi yapmamız şarttır.   Oradan Depo – Kurum veya eczane ya da  perakende satışı seçmeliyiz.   Alım bildiriminde -şart değil ama- fatura tarih ve nosu da  yazılabilir. 
Eğer bir kuruma reçeteli satış bildiriyorsak kurum sicil nomuzu ve reçete kayıt no girilmesi şarttır. Perakende Satış bildiriminde GLN  13 tane sıfır olarak hazır gelir. Perakendeye satış yapınca bir daha o ilacı kimse satamaz.

Yine başka bir eczaneye de satış bildirimi yapmanın perakende satıştan tek farkı GLN kodunda o eczanenin GLN kodu olmasıdır. Bu durumda -yani eczaneye satış yapınca-  o ilaç boşa çıkar. Yani herkes tarafından satılabilir hale gelir.  (Bazıları böyle bir satış sonunda ilacın direkt o eczanenin üstüne geçtiğini sanıyor , yanlış)

Burada Önemli hatırlatma yapalım: DEPOYA SATIŞ BİLDİRİMİ YAPAMAZSINIZ.   Depoya mal iade edebilirsiniz. Yani Mal Alım iptali yapacaksınız.

Comments are closed.